پیست موتور سواری طبیعی در پارک کوهستانی کلیزه نایین،بهترین مکان طبیعی ایجاد شده

87

پیست موتور سواری طبیعی در پارک کوهستانی کلیزه نایین،بهترین مکان طبیعی ایجاد شده جهت موتورسواری حرفه ای و آماتور هم به صورت فردی و هم خانوادگی،محیطی مفرح در فاصله ۳ کیلومتری محله تاریخی محمدیه نایین