اظهارات هادی غفاری درباره اقتدار در ابزارهای نظامی و نقد به ژن برتر

305

دیشب برنامه دست خط از شبکه 5 سیما به روی آنتن رفت که در ادامه خلاصه این برنامه را مشاهده می کنید.