معرفی استاد رضا مشایخی در تعزیه امام حسین 90 خوانسار

821

فروش نسخه تعزیه و تعزیه از سال ۱۳۴۲ به بعد به صورت صوتی و تصویری و ارسال پستی به تمامی نقاط کشور (استریو یاس زیاران با مدیریت محمد جعفری) عدد یک را با تلگرام به شماره 09127878771 بفرستید تا عضو کانال yasziaran2@ بشوید و از 9000 تعزیه استفاده کنید.