زن جوانی که از تجربه اعتیاد و بی خانمانی اش می گوید

1,695
نور سپید هدایت
نور سپید هدایت 13 دنبال‌ کننده
1,695 بازدید

زنی که سابقه سالها مصرف مواد و کارتن خوابی داشته، از تجربیاتش می گوید درحالیکه برای درمان اعتیاد به مرکز درمان اعتیاد مرهم تحت نظارت موسسه سیمای سبز رهایی آمده است.