بازیگران رستورانی در بوته نقد قدیمی های خاک خورده

587

هنرمندان و عوامل سریال "حکایت های کمال" در تسنیم به پیچیدگی ها، سختی ها و عدم توجه مدیران به ساخت چنین سریال ها و ماجراهای داستان گونه اقتباسی پرداختند.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 3.4 هزار دنبال کننده