برگزاری اردوی جهادی کوره فرنگی در تاریخ 98/2/13

146

فعالیت گروه های جهادی وفاق سبز علوی در قالب غربالگری از 150 نفر از روستاییان، اعزام 45 نفر به مشهد مقدس، توزیع ارزاق به بیش از 250 نفر، بررسی و رسیدگی به 36 طرح اشتغال و کار آفرینی یا 110 فرصت شغلی، امارگیری از روستائیان توسط گروه زینبیون به صورت مراجعه خانه به خانه و ثبت نام وام قرض الحسنه، نیز اشاره کرد .

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel