روغن گیری هسته انار با دستگاه روغن کشی OPM 700

14,017
روغن گیری هسته انار با دستگاه روغن کشی OPM 700 همانند روغن گیری سایر دانه ها انجام میشود اما دستگاههای کوچک روغن کشی با برق تک فاز ارزش وقت صرف کردن برای روغن گیری هسته انار را ندارند چون مقدار روغن هسته انار 6% تا 12% است بخصوص اگر دانه هسته انار (پاک نشده) باشد کمترین مقدار روغن را خواهد داشت لذا مناسبترین دستگاه روغن گیری هسته انار مدل OPM 1500 است که نیاز به برق 3 فاز خواهد بود اطلاعات بیشتر در سایت : www.azartalash.com
Azar Talash Aras Co 29 دنبال کننده
pixel