دیدبان حقوق کسب و کار - شماره 56

122
شماره پنجاه و شش-1398/02/25 در برنامه شماره پنجاه و ششم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-ایرادهای قانونی مصوبۀ ورود تجهیزات و ماشین آلات خارجی 2-آئین نامۀ نحوۀ رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه در ارتباط با خسارت واردشده به شخص ثالث 3-مبنای کسر حق بیمۀ کارگران ساختمانی تعیین شد متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 4 (قسمت 16) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel