طنز - شما میدونین "هنو نوی کردن" یعنی چی؟ - شیراز

193
اگه گفتین شیرازیا به چی میگن هنونوی کردن یه جایزه دارین.
pixel