کرایه سیستم نورپردازی ویژه مراسم / مجالس / نمایشگاه

20

کرایه سیستم نورپردازی ویژه مراسم و مجالس و نمایشگاه با قیمت مناسب و همچنین اجاره تجهیزات مورد نیاز شما عزیزان برای انجام کلیه مجالس و میهمانی ها و جلسات و کنفرانس ها و همایش ها و تشریفات کامل بین المللی با کادری مجارب و با استفاده از جدیدترین و کامل ترین وسایل ...........................09308709252 ضرغامیان