بخشى از صحبت هاى بهزاد عليزاده فرماندار وقت دهلران

254
بهزاد علیزاده 14 دنبال‌ کننده
بخشى از صحبت هاى بهزاد عليزاده فرماندار وقت دهلران در شوراى ادارى اين شهرستان و تأكيد بر احترام به ارباب رجوع و پيگيرى مطالبات مردم
pixel