مصاحبه سلام سینما با هادی حاجتمند کارگردان فیلم مدیترانه

308

معرفی، تصاویر، آنونس ها، نقد ها در صفحه اختصاصی ««مدیترانه» در سلام سینما: http://yon.ir/xkdsZ

سلام سینما
سلام سینما 1.4 هزار دنبال کننده