واکسن کووید19-بخش دوم-فهرست انواع واکسن های مهم خارجی

124
مهاجر 212 112 دنبال‌ کننده
دکتر ناصر محمد پور عضو هیئت علمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی در چهار بخش، موارد مربوط به ساخت انواع واکسن های کووید 19 را بحث خواهند کرد. در بخش دوم با فهرست انواع واکسن های خارجی آشنا خواهید شد.
مهاجر 212 112 دنبال کننده
pixel