آیریسکیشو 10 .:. آشنایی کامل با روند ثبت‌نام و مراحل المپیاد 1399

638
المپیاد آیریسک 355 دنبال‌ کننده
638 بازدید
اشتراک گذاری
در این آیریسکیشو چه خبر بود؟ 1- آشنایی با روند برگزاری المپیادهای علمی 2- توضیح زمان‌بندی ثبت‌نام و برگزاری 3- روش ثبت‌نام و نکاتِ آن 4- مرور منابع تمام رشته‌های المپیادی 5- مزایای قبولی و سهمیه مدال‌ها (به تفکیک رشته‌ها) 6- نمره کف قبولی و آمار شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان
pixel