کشف باغ مرجانی در گرینلند

23
زیستگاه مرجان‌های نرم در اعماق دریا توسط دانشمندان کالج دانشگاهی لندن، انجمن جانورشناسی لندن و مؤسسه منابع طبیعی گرینلند کشف شد.
mojgan.elikaei 3 دنبال کننده
pixel