وبینار نقش به‌کارگیری نرم افزار در مدیریت کسب و کارهای صنعت پخش

615
در این وبینار درنظر داریم با توجه به چالش‌های عملیاتی و اقتصادی این روز های کشور به بررسی آخرین راهکارهای نرم‌افزاری و ارزش‌افزوده‌‌ی آن در این صنعت بپردازیم و ویژگی‌های نرم افزارهای صنعت پخش همکاران سیستم را بیان کنیم.
pixel