اظهارات وزیر امور خارجه پس از ورود به دهلی نو

1,475

دکتر ظریف: هند از شرکای نزدیک ایران است. سیستم مالی ویژه ای بین ایران و هندوستان طراحی شد بود که برای همکاری های دوجانبه استفاده می شود.