سوریه سازی ایران

387
نیک رو 3.6 هزار دنبال‌ کننده
همه باید هشیار باشیم که در زمین دشمن بازی نکنیم. www.nikru.ir سوریه کتاب تجربه هاست، تجربه را تجربه کردن خطاست.
نیک رو 3.6 هزار دنبال کننده
pixel