سید رسول البرزی

479

سید رسول البرزی از شهر کرد هستم در زمینه سیستم های هوشمند در حال فعالیت هستیم برای شروع خط تولید 1/4 میلیارد تومان سرمایه نیازمندیم

میدون
میدون 504 دنبال کننده