ابزارهای متعلق به ما در بازاریابی دیجیتال

974
در بازاریابی دیجیتال، از انواع ابزارها استفاده می کنیم. دسته بندی ابزارها در تدوین استراتژی های بازاریابی دیجیتال کمک می کند. در این ویدئو که بخشی از وبینار مقدمات بازاریابی آنلاین است ابزارهای تحت کنترل ما در بازاریابی دیجیتال معرفی شده اند. در دوره بازاریابی دیجیتال در سازمان مدیریت صنعتی درباره این موضوع به صورت کامل آموزش های لازم ارائه می شود.
عادل طالبی 787 دنبال کننده
pixel