چند ثانیه با پائولو کوئیلو - قسمت 1

814
این قسمت : داستان توانایی راستین / کتاب قصه هایی برای پدران، فرزندان، نوه ها / نویسنده: پائولو کوئیلو / مترجم: آرش حجازی / راوی : علی اصغر رضایی / www.aarezaee.ir
pixel