آزمایش

2,011
کارگردان:یاسمین خزان-سارا نیرو / نویسنده:یاسمین خزان-سارا نیرو / فیلم بردار:یاسمین خزان-سارا نیرو / تدوین گر:یاسمین خزان-سارا نیرو / بازیگران:یاسمین خزان-سارا نیرو / شهر:بوشهر / پایه:یازدهم
pixel