بازداشت زن 55 ساله به جرم رانندگی در حالت مستی

41

زنی ۵۵ ساله به دلیل رانندگی در حال مستی و تصادف با دکور مغازه بازداشت شد . این زن با ماشین به شیشه های مغازه برخورد می کند و سپس به وسائل داخل مغازه آسیب می زند همینطور چند نفر را نیز دچار جراحات جزئی می کند .

۱ هفته پیش
درنگ
درنگ 749 دنبال کننده