سفرمون به باداب سورت

1,108

۳ خرداد ۱۱ شب حرکت کردیم صبح رسیدیم تلمادره و بعد از صبحانه حرکت به سمت باداب ۱ کیلومتر پیاده رفتیم که انصافا هم می ارزید برای ظهر برگشتیم ناهار خوردیم و بعد حرکت به سمت روستای زیبای جمال الدین کلا این دفعه ۲ کیلومتر پیاده داشتیم که منظره زیبای اونجا نذاشت خیلی خسته بشیم. صبح روز بعد هم رفتیم دریاچه زیبای الندان که به نظر من یه تیکه از بهشت بود. نمیگم چقدر پیاده رفتیم تا خودتون که رفتید ببینید