امام خمینی(ره): گمان نکنند که ما یک ملت گریه هستیم.

174

ما یک ملتی هستیم که با همین گریه ها، یک قدرت ۲۵۰۰ ساله را از بین بردیم.

roshangari@
roshangari@ 1.2 هزار دنبال کننده