بازیافت بطری شیر به نیمکت : فارسی:قسمت1

494
بطری های شیر از پلاستیک پلی اتیلن یا hdpe یا پلاستیک شماره2 ساخته می شوند که بعد از مصرف شیر، قابل بازیافت هستند. در قسمت اول این ویدئو شاهد فرایند تبدیل بطری های پلاستیکی شیر به گرانول یا پلاک های ریز پلاستیکی به عنوان ماده اولیه هستیم؛ در قسمت 2 که به زودی بارگذاری میشود شاهد تبدیل این مواد اولیه به نیمکت های بسیار زیبا و مدرن خواهیم بود.
زبالند 11 دنبال کننده
pixel