راهیابی گروه دختران نینجا (کونوایچی) به مرحله بعد برنامه عصر جدید

511
هنر رزمی نینجا را تحت نظر مربیان رسمی نین جوتسو آموزش ببینید تا شاهد موفقیت و پیشرفت خود باشید اسامی مربیان رسمی استان تهران در سایت Ninjaclub.ir میباشد.
pixel