قسمت 66 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

1,347

تشکیل کمیته ضد خرابکاری ؛ با قدرت گرفتن محمد رضا، وی به مرور اقدام به ایجاد فضای اختناق سیاسی کرد و همین مسئله بستری برای حرکت مخالفان به سمت قیام مسلحانه را فراهم نمود. در اوایل دهه پنجاه دستگاه پهلوی برای غلبه بر حرکت های مسلحانه مخالفان، با مشارکت اداره کل سوم (امنیت داخلی) ساواک، و ادارات دوم ارتش، شهربانی و ژاندارمری برای تداوم و هماهنگی عملیات مقابله جویانه با گروههای مسلح و برانداز اقدام به تشکیل کمیته مشترک ضد خرابکاری نمود. در این قسمت از معمای شاه شاهد روایتی از این رویداد خواهید بود. 2650

شبکه جهانی جام جم
شبکه جهانی جام جم 2.1 هزار دنبال کننده