عاقبت مرگبار تک چرخ زدن!

3,345

یک موتورسوار جوان فرانسوی در حالی که مادر خود را سوار موتور کرده بود، با تک چرخ زدن در مقابل یک اتوبوس، مقدمات مرگ دردناک او را فراهم کرد!