22_ نمودار Choreography در BPMN2

106

فیلم زبان انگلیسی BPMN Diagrams Choreography از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با نمودار Choreography در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

۲ سال پیش
# BPMN
# BPMN2
مهدی جلالی
مهدی جلالی 14 دنبال کننده