اولین پرواز آقا شایان 2/5 ساله از سایت ترسه

108

پرواز شایان کوچولوی گل در سایت ترسه با استاد ابراهیمی در سال 1395 --- فروش تجهیزات پروازی شرکت Swing در ایران (تلفن تماس 09177069674 و یا 09359401196) -- نماینده آموزش در استان فارس آقای قلی پور 09305521771