چله خوانی۱ - شعرخوانی سجاد حیدری قیری

77
چله خوانی ۱ شعرخوانی سجاد حیدری قیری در گرامی داشت چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس اول مهرماه ۱۳۹۹ حوزه هنری فارس هنرهای تصویری-آفرینش های ادبی
pixel