طراحی معماری مرکز تحقیقاتی کنترل نفت عربستان - شاهکار معماری

356

سایت آرچینا : طراحی مرکز تحقیقاتی کنترل نفت از مهمترین پروژه های زاها حدید قبل از مرگش بود ، پروژه ای خاص و خلاقانه که مرزهای طراحی را نه تنها در عربستان بلکه در تمام دنیا متحول کرد.الگوی شش ضلعی لانه زنبوری یکی از مشخصه ها و ویژگی های معماری در عربستان هست که در بسیار از بناهای مدرن در این کشور از آن استفاده شده است، زاها حدید در این پروژه به صورت غیرقرینه و الگوریتمیک این پوشش را در حجم و طراحی نمای این ساختمان مورد استفاده قرار داده است. https://archina.ir/

آرچینا
آرچینا 7 دنبال کننده