پاتوق دود و نعشگی در قلب پایتخت ( زنان، اینجا زودتر میمیرند! )

2,793
احمد شاملو می گوید تاریخ توالی فاجعه است. و به این دلیل این نوشتار با این سخن از شاملو آغاز می شود که دیگر، بی خانمانی معتادان مصداق اخبار نیست.آنچه را که به آن می پردازیم، موضوعی است که بیش از چند دهه مورد مشاهده قرار گرفته است. به ابعاد مختلف و دلایل ظهور آن پرداخته شده است و سبب ناامیدی است که وخامت این آسیب اجتماعی، از لحاظ کمی و کیفی بیش تر شده است و می شود.
نفیسه خاتون 37.6 هزار دنبال کننده
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 59 دقیقه
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
pixel