تصویربرداری هوایی (هلی شات) - کاخ اردشیر - آوات

864
avat.co 15 دنبال‌ کننده
تصویربرداری هوایی (هلی شات) از کاخ اردشیر - فیروزآباد فارس - آوات www.avat.co - 09173051865
avat.co 15 دنبال کننده
pixel