درسگفتار بازخوانی تاریخ و تمدن ایران در عصر باستان درس اول

398

درسگفتار بازخوانی تاریخ و تمدن ایران در عصر باستان درس اول استاد: دکتر سید حسین فلاح زاده مجری: شبکه چهارم سیما دکتر سید حسین فلاح زاده مدیر گروه فرهنگ و تمدن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. زمان: یکشنبه 1398/04/08 ساعت 16