مروری بر کتاب آینده قدرت، اثر جوزف اس. نای (جلسه اول)- ابراهیم صحافی

279
آیندۀ قدرت، اثر جوزف اس. نای، اثری قابل تأمل در عرصۀ سیاسی است که به تعریف مفهوم قدرت و انواع آن در دنیای امروز ما می‎پردازد و به برخی تحولات بین‌المللی به عنوان شواهد موجود اشاره می ‏کند. نای بر کاربست هوشمندانۀ تمامی منابع قدرت تأکید دارد و آثار آن را بر مناسبات بین‎المللی تحلیل می‏‌کند. در دنیای علوم سیاسی، نای را واعظ مفاهیم بکری در عرصۀ سیاسی می‎شناسند که آموزه‎های ارزشمندی در باب مقولۀ «قدرت»، به مخاطبانش در سراسر جهان عرضه کرده است.
بومرنگ 34 دنبال کننده
filimo
آقازاده - قسمت 18 : زخم
%95
در حالی که فشارها از هر طرف به امیر بحری زیاد شده، نیما بازی جدیدی را علیه راضیه و خانواده حامد راه می اندازد.
pixel