ترفندهای کاربردی با استفاده از سلفون

365
با استفاده از سلفون می توان ترفندهای مختلفی در منزل اجرا کرد از جمله حفظ تازگی گلهای شاخه بریده و برخی میوه ها. برای مشاهده نحوه انجام کار به این ویدئو مراجعه فرمایید.
pixel