تنظیمات دسترسی به سلول ها در گوگل شیت

96
لایت صنعت 5 دنبال‌ کننده
برای تنظیمات دسترسی به هر سلول یا رنج در گوگل شیت google sheet
2 سال پیش
# Google
# new
# Sheets
لایت صنعت 5 دنبال کننده
pixel