مهدی فخیم زاده - اولین مصاحبه بعد از تصادف شدید چند روز

500

کنترل فرزندان در فضای مجازی و محیط گسترده اینترنت کنترل رفتارهای مجازی و حقیقی فرزندان با نظارت و ردیابی 48 ساعت تست رایگان جهت مشاهده صحت عملکرد برنامه گزارش کامل از تمامی پیام های ارسالی و دریافتی - کنترل تلگرام، کنترل اینستاگرام، کنترل پیامک، کنترل تماس ها و... www.Radyab98.com

سلمان
سلمان 268 دنبال کننده
ارش

ارش

11 ماه پیش
این فیلم تبلیغاتی بود یا جویامندی احوال؟ بیمار که هنوز حالش اونچنان خوب و مساعد نیست نباید فیلم تبلیغاتی بگیرن