انواع سنگ فلوریت - گوهر فردوس ایران

371
گوهر فردوس ایران 40 دنبال‌ کننده

فلوریت معروف به "سنگ نبوغ" ، بیانگر بالاترین وضعیت دستاورد ذهنی ، تقویت استعداد و تشخیص ، جذب اطلاعات جدید و کمک به یک کار از طریق موضوعات پیچیده است. انرژی آن بار الکتریکی سلولهای مغزی را تحریک می کند

pixel