دستگاه گوارش بدن چطور کار میکنه؟ (قسمت دوم)

60
با سفر غذا در بدن‌مون بیشتر آشنا بشیم. غذا در این سفر طولانی از اعضای بسیار متنوع دستگاه گوارش عبور می‌کنه.
pixel