یک جلسه از ریاضی هشتم رهپویان را رایگان ببینید

838

در این ویدئو می توانید جلسه اول ریاضی هشتم را رایگان ببینید. در این جلسه، مهدی دهقان، مدرس ریاضی رهپویان، طبق فصل بندی کتاب درسی به تدریس فصل اول ریاضی هشتم، آشنایی با اعداد صحیح و گویا، می پردازد. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir