شهر خدا | چرا برخی از دعاها مستجاب نمی شوند؟

439

مجموعه منبر کوتاه «شهرخدا» بمناسبت ماه مبارک رمضان از شبکه رسانه ای صف منتشر شد. حجت الاسلام جامعی در این قسمت به «چرا برخی از دعاها مستجاب نمی شوند؟» اشاره می کنند.