زیست شناسی دوازدهم - فتوسنتز بخش دوم مجتمع آموزشی ستارگان

261
آموزش مجازی زیست شناسی دوازدهم بخش فتوسنتز مجتمع آموزشی ستارگان شیراز
setareganschool3 5 دنبال کننده
پسرکشی
%80
کارگردان: محمدهادی کریمی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
پسرکشی
pixel