دستگاه جدول زن کادونا M.KC 50

21

دستگاه جدول زن کادونا M.KC 50 قابلیت تولید انواع جدول بتنی، آبرو و کانیوو با تولید روزانه 500-1000 عدد تلفن تماس: 09145841914 وب سایت: http://tarahan-machinery.com