فیگورگیری کای گرین در مسابقات آرنولد کلاسیک 2016

20,857
دنیــاے بدنســازے 115 دنبال‌ کننده
فیگورگیری کای گرین روی سکوی مسابقات آرنولد کلاسیک و دریافت عنوان اولی در مسابقات آرنولد کلاسیک 2016
pixel