ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

بررسی ایده شهرداری تمام شیشه‌ای با حضور بهاره آروین و رحمت الله حافظی

22
این میزگرد یکی از برنامه‌های مجموعه «انجمن پنجم» بود که در دی ماه سال ۱۳۹۹ توسط شورای شهر تهران برگزار شد.
pixel