هوم بلیچینگ(بلیچینگ در منزل) | دکتر عطایی

934

چند نکته در مورد هوم بلیچینگ یا بلیچینگ در منزل قبل از هر بار استفاده از این روش، مسواک زدن و کشیدن نخ دندان ضروری می باشد. ✔️ سپس ماده بلیچ داخل تری گذاشته می شود. ✔️ میزان آن یک قطره از بلیچ در فضای هر دندان می باشد. ✔️ تری ها حداقل به مدت دو ساعت باید در دهان بمانند. ✔️ در صورتیکه زمان قرار دادن تری در دهان میزانی از ماده خارج شود، حتما با دستمال پاک کنید. ✔️ بعد از در آوردن تری، مسواک زدن توصیه می شود، تا بقایای ماده در دهان باقی نماند. www.unique-smile.com

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده