آموزش تنیس روی میز (پینگ پنگ)

13,719

این ویدئو بخشی از برنامه اندرویدی (آموزش تنیس روی میز - پینگ پنگ) می باشد. برای دریافت نسخه کامل برنامه به https://cafebazaar.ir/app/ir.tinasoft.pingpong3/?l=fa مراجعه نمایید. سایر محصولات اندرویدی تیناسافت را در www.tinasoftapps.ir ببینید.

pixel